هوش مصنوعی، تحول در مدیریت


ا

هوش‌مصنوعی به عنوان تکنولوژی که توانایی تقلید از وظایف شناختی انسان‌ها را دارد، در نظر گرفته می‌شود؛ این فناوری در زمینه های مختلفی از جمله زمینه های مالی و اقتصادی، مدیریتی، سلامتی، نقل و انتقالات و غیره استفاده می‌شود. در حال حاضر تأکید بر روی هوش مصنوعی از زمینه تحقیقات به زمینه کاربرد منتقل شده است این جابجایی بدان معناست که تکنیک های هوش مصنوعی جهت حل مسائل و کاربرد های جهان واقعی مورد استفاده قرار میگیرد؛ توسعه تکنولوژی در جامعه و به طور خاص با توجه به وجود کامپیوترها و محاسبات الکترونیکی و دیجیتالی شدن اقتصاد جهان،تحول فلسفه مدیریت حائز کمال اهمیت می باشد بنابراین سازمان های پیچیده امروزی به مدیر و اداره کننده فراتر از رهبری مسائل اجرایی و تولیدی نیاز دارد.

مدیریت، دانش چگونگی اداره و هدایت کردن سازمان جهت رسیدن به نتایج مطلوب می باشد و امروزه مدیران، هوش مصنوعی را به عنوان ابزار قدرتمند و کاربردی در جهت تحقق مسئولیت هایشان لازم دارند و توانایی هوش مصنوعی در دوباره طراحی کردن سیستم مدیریت مطابق فرصت های جدید و چالش های کلیدی خواهد بود و می‌تواند یک عامل بسیار مهم موفقیت در سازمان‌های مدرن امروزی در نظر گرفته شود.