بانکداری مدرن در عصر جدیدبانکداری(Banking) مجموعه ای از فعالیت‌ها در عملیات بانکی، شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرا می‌باشد و صنعت بانکداری از جمله فعالیت‌هایی است که نقش قابل توجهی در آغاز و تداوم فعالیت های اقتصادی ایفا می‌کند، به بیان دیگر بانک ها امروزه از مهمترین ارکان نظام اقتصادی در جهان تلقی می‌شود. همه این مسائل از اثرگذاری این بنگاه‌های اقتصادی بر نحوه اداره اقتصادی هر کشور دارد.

 عملکرد صنعت بانکداری به طور کلی همگام با توسعه شگرف و روزافزون فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان می باشد که علاوه بر کارایی و پویایی این بازارها، روش‌های جاری بانکداری را متحول و دگرگون ساخته است و موجب شده تا ادغام فناوری اطلاعات و اقتصاد در سطوح جهانی و حرکت به سوی ارائه خدمات یکپارچه در سراسر جهان سرعت بیشتری پیدا کند. در نتیجه بانکداری مدرن در عصر جدید، بستر لازم برای رشد و توسعه اقتصادی هر چه بیشتر  و همچنین ظهور یک اقتصاد جهانی بدون مرز را فراهم نموده است.