بورس و بازار سهام


می‌دانیم سرمایه یکی از محدودترین منابع اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و به همین دلیل متخصصین امورمالی و اقتصاددانان، همواره در پی متغییرهای تأثیرگذار بر بازار سرمایه هستند؛  بازار سرمایه که با نام بازار بورس اوراق بهادار نیز شناخته می‌شود، در واقع تسهیل کننده فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی است،شاخص‌ترین ابزار مالی این بازار اوراق مالکیت که اکثرا با نام سهام شناخته می‌شود، است.فلسفه کلیدی شکل‌گیری بازار بورس در جهان، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های آن‌ها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازارها همان مفهوم اولیه و ساده شراکت، تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکا است.کار اصلی بازار سرمایه ایجاد پلی ارتباطی بین تأمین‌کننده سرمایه‌های خرد و کلان، چه حقیقی و چه حقوقی و متقاضیان سرمایه مثل شرکت‌هاست؛ در واقع بازار سهام مهم‌ترین جایگاه تأمین بلندمدت سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی را داراست و ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور دارد و قوت و ضعف آن نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشورهاست