شیوع کرونا بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی را دستخوش تغییر کرد و برخی این روزها باورهای نادرستی نسبت به اهدای خون در شرایط کرونایی دارند از جمله این باورهای غلط می‌توان به اینکه خون می‌تواند ویروس کرونا را منتقل کند اشاره کرد در حالی که کرونا یک بیماری تنفسی است و از راه اهدای خون منتقل نمی‌شود.از آنجا که وضعیت ذخیره بانک خون به نقطه بحرانی رسیده است، از طرفی خون انسان هیچ جایگزینی ندارد و نمی‌توان آن را مصنوعی تهیه کرد و اهدای خون تنها راه برطرف کردن نیاز کسانی است که به علل مختلف به دریافت خون و فرآورده‌های خونی نیاز پیدا می‌کنند، همچنین نیاز به خون و فرآورده‌های خونی به در بیماران یا در اعمال جراحی همیشگی است، پس نباید فراموش کنیم که اهدای خون، اهدای زندگی است. با توجه به اینکه سازمان انتقال خون نیز تاکید دارد که در روزهای پاندمی کووید ۱۹ باید از ترددهای غیرضروری اجتناب کرد و تنها برای انجام امور ضروری از منزل خارج شد، نجات جان همنوعان یکی از ضروری‌ترین کارهاست.