داده‌کاوی به عنوان ابزاری در به کارگیری روش‌های نوین مدیریتی مدت‌ها است که مطرح شده و در حال به روز‌‌رسانی با کمک الگوریتم ها و چارچوب‌های جدید مبتنی بر هوش‌مصنوعی می باشد. داده‌کاوی در مدیریت سازمانی بر پایه هوش‌مصنوعی، این امکان را به مدیران و سازمان‌ها می دهد که با تحلیل های به روز شده و لحظه‌ای از بخش‌های مختلف سازمان، مدیریت پویا از وقایع و رخدادهای درون و برون سازمانی را در قالب گزارش‌های تحلیلی در اختیار مدیران و ذینفعان سازمان قرار می‌دهد. همچنین با رویکرد آینده‌نگرانه، امکان پردازش مدیریتی از طریق الگوریتم‌های یادگیری عمیق بر پایه داده‌کاوی جهت برون‌نگاری و پیش‌بینی وقایع و رخدادهای مدیریتی در سازمان را فراهم می کند.