فلسفه کلیدی شکل‌گیری بازار بورس در جهان، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های آن‌ها در قالب یک سیستم بازار منسجم و قانونمند است. کار اصلی بازار سرمایه ایجاد پل ارتباطی بین تأمین‌­کننده سرمایه‌های خرد و کلان، چه حقیقی و چه حقوقی می­باشد؛ در واقع بازار سهام مهم ترین جایگاه تأمین بلندمدت سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی را داراست.