امروزه تأکید بر روی هوش ­مصنوعی از زمینه تحقیقات به زمینه کاربرد منتقل شده است، این بدان معناست که تکنیک­‌های هوش­ مصنوعی جهت حل مسائل و کاربرد­های جهان واقعی مورداستفاده قرار میگیرد؛ و با توجه به وجود کامپیوترها و محاسبات الکترونیکی تحول فلسفه مدیریت حائز کمال اهمیت می‌باشد؛ لذا مدیران، هوش مصنوعی را به عنوان ابزار قدرتمند و کاربردی در جهت تحقق مسئولیت‌هایشان لازم دارند.