اصلی


بورس و بازار سهام

بورس و بازار سهام

فلسفه کلیدی شکل‌گیری بازار بورس در جهان، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های آن‌ها در قالب یک سیستم بازار منسجم و قانونمند است. کار اصلی بازار سرمایه ایجاد پل ارتباطی بین تأمین‌­کننده سرمایه‌های خرد و کلان، چه حقیقی و چه حقوقی می­باشد؛ در واقع بازار سهام مهم ترین جایگاه تأمین بلندمدت سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی را داراست.

الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)

الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)

امروزه درمیان عوامل مختلف تأثیرگذار براقتصاد، جنبه­‌های پولی و مالی نوسانات اقتصادی، واسطه‌­ها و بازارهای مالی در چارچوب مدل­های DSGE توسط بسیاری از اقتصاددانان مدنظر قرارگرفته‌­اند. بدین ترتیب بررسی نقش واسطه‌های مالی در نوسانات به منظور شناسایی منابع نواسانات و نیز طراحی سیاست‌های متناسب اقتصادی از اهمیت چشمگیری برخورداراست. پایه‌ریزی چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) همراه با انتظارات عقلایی و شوک های تکنولوژی، این مدل را قادر به ارائه ویژگی­های مهم اقتصادی نموده است.

هوش مصنوعی، تحول در مدیریت

هوش مصنوعی، تحول در مدیریت

امروزه تأکید بر روی هوش ­مصنوعی از زمینه تحقیقات به زمینه کاربرد منتقل شده است، این بدان معناست که تکنیک­‌های هوش­ مصنوعی جهت حل مسائل و کاربرد­های جهان واقعی مورداستفاده قرار میگیرد؛ و با توجه به وجود کامپیوترها و محاسبات الکترونیکی تحول فلسفه مدیریت حائز کمال اهمیت می‌باشد؛ لذا مدیران، هوش مصنوعی را به عنوان ابزار قدرتمند و کاربردی در جهت تحقق مسئولیت‌هایشان لازم دارند.

بانکداری اختصاصی، شرکتی و سازمانی

بانکداری اختصاصی، شرکتی و سازمانی

در چند سال اخیر بانک ها با اهداف ارزش آفرینی برای مشتریان خود با توجه به پیچیده شدن متغیرهای اقتصادی و نیازهای جامعه  انواع بانکداری اختصاصی، شرکتی و سازمانی را برای تعامل سازنده با مشتریان خود تعریف نموده‌اند. لذا بانک ها با درک ارزش مشتریان حقوقی و حقیقی خاص  در پی ارائه خدماتی منحصر به فرد و سفارشی شده در حوزه‌های مالی و بانکی هستند.